Wybierz oddział

Program Rodzinny

Program Rodzinny jest adresowany do członków rodzin sportowców Olimpiad Specjalnych. Jego misją jest tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzajemne wsparcie członków rodzin zawodników.

Członkowie rodzin chcą stworzyć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czyli swoich bliskich przyjazną rzeczywistość. Nie chcą dla nich tylko wszechstronnej opieki, lecz walczą o lepsze warunki rozwoju tak fizycznego, poznawczego jak i społecznego. Te działania skierowane są ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu życiu społecznemu oraz aktywizacji fizycznej i zawodowej.

Wielu członków rodzin włącza się w działania Olimpiad Specjalnych jako wolontariusze, trenerzy, opiekunowie, wspiera prace administracyjne, uczestniczy w zdobywaniu wsparcia finansowego i materialnego dla  inicjatyw ruchu. Mają ogromną rolę do spełnienia – zachęcanie  rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną do włączenia się w działania Olimpiad Specjalnych, propagowanie programu Młodzi Sportowcy. W ten sposób stają się ambasadorami społeczności akceptującej, przychylnej ludziom niepełnosprawnym intelektualnie.

Olimpiady Specjalne to szansa dla rodziców, rodzeństwa, małżonków na doświadczanie dumy, radości, miłości, wymiany do świadczeń i kreowania lepszego świata. Rodzina, przyjaciele i koledzy są najważniejsi dla każdego człowieka i dają ogromne wsparcie w codziennych zmaganiach z życiem. Olimpiady Specjalne to wielka rodzina, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Członkowie rodzin zaangażowani w działania Stowarzyszenia mogą realizować się w różnych rolach społecznych oraz wspierać inne rodziny.

„Zaangażowanie rodzin w działalność Olimpiad Specjalnych powinno być istotną cechą naszych Programów na świecie. Pomimo wielu starań, dotychczas udało się zaledwie w niewielkim stopniu wykorzystać ten ogromny potencjał. Rodzeństwa powinny w większym stopniu angażować się w charakterze trenerów i asystentów trenera a zwłaszcza partnerów w sportach zunifikowanych.  Rodzice powinni być widoczni na zawodach Olimpiad Specjalnych wszystkich szczebli, wchodzić w skład zarządów, komitetów i różnorodnych Komisji Olimpiad Specjalnych.

Timothy Shriver, członek Zarządu Special Olympics


Koordynatorzy Programu Rodzinnego Oddziału

Imię i nazwisko Kontakt
Katarzyna Konior kom.: 600 352 725
Grażyna Tyńska kom.: 605 676 553

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.