Wybierz oddział

Projekty

Projekty realizowane w 2020/2021 roku

współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

1. 

„Daj mi szansę”

Umowa nr ZZB/000619/BF/D z dnia 10 września 2020 roku.

Kierunek pomocy:                                                               zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Termin realizacji:                                                                  01.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

Miejsce realizacji:                                                                województwo dolnośląskie

Liczba uczestników projektu:                                              42

Liczba osób obsługujących zadanie:                                  7 (+2 Wolontariuszy)

Całkowity koszt realizacji zadania:                                     70.884,00 zł.

Kwota dofinansowania:                                                      57.160,00 zł.

Logo Funduszu w formacie jpg


 

Projekty realizowane w 2021 roku

współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

1.

Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie. Organizacja zawodów i obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Udział w zawodach ogólnopolskich organizowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Umowa nr DR-S/5/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku.

Termin realizacji:                                                                01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

Miejsce realizacji:                                                               województwo dolnośląskie / cała Polska

Liczba uczestników projektu:                                             1355

Całkowity koszt realizacji zadania:                                    97.639,82 zł.

Kwota dofinansowania:                                                     30.000,00 zł.

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2016/09/UMWD.png


 

Projekty realizowane w 2021 roku

współfinansowane przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

 

 

1.

„Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych”

Umowa nr 2021/0079/0082/Sub.C/DS-SN/3/MSa z dnia 7 czerwca 2021 roku.

Termin:                                                                                 19.07.2021 r. – 01.08.2021 r.

Miejsce:                                                                                Wojnowo

Liczba uczestników, osób niepełnosprawnych:                   35

Liczba osób obsługujących zadanie:                                   8

Całkowity koszt realizacji zadania:                                      76.807,50 zł.

Kwota dofinansowania:                                                 61.965,00 zł.

 

2.

 „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”

Umowa nr 2021/0104/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 3 września 2021 roku.

Termin:                                                                                 02.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Miejsce:                                                                                województwo dolnośląskie

Liczba uczestników, osób niepełnosprawnych:                      302

Liczba osób obsługujących zadanie:                                    34

Całkowity koszt realizacji zadania:                                              139 015,22 zł.

Kwota dofinansowania:                                                                  122 800,00 zł.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia; 

  2. Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej; 

  3. Kształtowanie zdrowego stylu życia; 

  4. Rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika; 

  5. Tworzenie alternatywnej formy spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych; 

  6. Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku; 

  7. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.