Wybierz oddział

Projekty

Projekty realizowane w 2020/2021 roku

współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

1. 

„Daj mi szansę”

Umowa nr ZZB/000619/BF/D z dnia 10 września 2020 roku.

Kierunek pomocy :                                                               zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Termin realizacji:                                                                  01.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

Miejsce realizacji :                                                                województwo dolnośląskie

Liczba uczestników projektu :                                              42

Liczba osób obsługujących zadanie :                                  7 (+2 Wolontariuszy)

Całkowity koszt realizacji zadania :                                     70.884,00 zł.

Kwota dofinansowania :                                                      57.160,00 zł.

Logo Funduszu w formacie jpg


 

Projekty realizowane w 2021 roku

współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

1.

Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie. Organizacja zawodów i obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Udział w zawodach ogólnopolskich organizowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Umowa nr DR-S/5/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku.

Termin realizacji :                                                                01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

Miejsce realizacji :                                                               województwo dolnośląskie / cała Polska

Liczba uczestników projektu :                                             1355

Całkowity koszt realizacji zadania :                                    97.639,82 zł.

Kwota dofinansowania :                                                     30.000,00 zł.

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2016/09/UMWD.png


 

Projekty realizowane w 2021 roku

współfinansowane przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

 

 

1.

„Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych”

Umowa nr 2021/0079/0082/Sub.C/DS-SN/3/MSa z dnia 7 czerwca 2021 roku.

Termin :                                                                                 19.07.2021 r. – 01.08.2021 r.

Miejsce :                                                                                Wojnowo

Liczba uczestników, osób niepełnosprawnych :                   35

Liczba osób obsługujących zadanie :                                   8

Całkowity koszt realizacji zadania :                                      76.807,50 zł.

Kwota dofinansowania :                                                       61.965,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.