Wybierz oddział

Program Rodzinny

Program Rodzinny jest adresowany do członków rodzin sportowców Olimpiad Specjalnych. Jego misją jest tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzajemne wsparcie członków rodzin zawodników.

Członkowie rodzin chcą stworzyć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czyli swoich bliskich przyjazną rzeczywistość. Nie chcą dla nich tylko wszechstronnej opieki, lecz walczą o lepsze warunki rozwoju tak fizycznego, poznawczego jak i społecznego. Te działania skierowane są ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu życiu społecznemu oraz aktywizacji fizycznej i zawodowej.

Wielu członków rodzin włącza się w działania Olimpiad Specjalnych jako wolontariusze, trenerzy, opiekunowie, wspiera prace administracyjne, uczestniczy w zdobywaniu wsparcia finansowego i materialnego dla  inicjatyw ruchu. Mają ogromną rolę do spełnienia – zachęcanie  rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną do włączenia się w działania Olimpiad Specjalnych, propagowanie programu Młodzi Sportowcy. W ten sposób stają się ambasadorami społeczności akceptującej, przychylnej ludziom niepełnosprawnym intelektualnie.

Olimpiady Specjalne to szansa dla rodziców, rodzeństwa, małżonków na doświadczanie dumy, radości, miłości, wymiany do świadczeń i kreowania lepszego świata. Rodzina, przyjaciele i koledzy są najważniejsi dla każdego człowieka i dają ogromne wsparcie w codziennych zmaganiach z życiem. Olimpiady Specjalne to wielka rodzina, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Członkowie rodzin zaangażowani w działania Stowarzyszenia mogą realizować się w różnych rolach społecznych oraz wspierać inne rodziny.

„Zaangażowanie rodzin w działalność Olimpiad Specjalnych powinno być istotną cechą naszych Programów na świecie. Pomimo wielu starań, dotychczas udało się zaledwie w niewielkim stopniu wykorzystać ten ogromny potencjał. Rodzeństwa powinny w większym stopniu angażować się w charakterze trenerów i asystentów trenera a zwłaszcza partnerów w sportach zunifikowanych.  Rodzice powinni być widoczni na zawodach Olimpiad Specjalnych wszystkich szczebli, wchodzić w skład zarządów, komitetów i różnorodnych Komisji Olimpiad Specjalnych.

Timothy Shriver, członek Zarządu Special Olympics

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.