Wybierz oddział

IX Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych

2.04.2017
IX Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych

            W dniu 28..03. 2017 odbył się w Bolesławcu IX Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Organizatorami zawodów byli: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Dolnośląskie  i  Klub Olimpiad Specjalnych  „Olimpijczyk” - Bolesławiec

            Współorganizatorzy i instytucje wspierające to : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Gmina Miejska Bolesławiec, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, TOP Bolesławiec, MOS Bolesławiec i Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu.

            W zawodach wzięło udział 93 zawodników z 15 klubów z Dolnego Śląska między innymi z Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego, Legnicy, Kamiennej Góry, Żmigrodu, Lubania, Dobroszyc, Nielestna, Opolnicy, Szarocina.

            Jak zawsze zawody miały uroczysty przebieg z odegraniem hymnu Olimpiad Specjalnych, wciągnięciem flagi Olimpiad Specjalnych oraz złożeniem przysięgi przez zawodników.

            Zawody uświetnił występ taneczny uczennic Gimnazjum Samorządowego nr 2.

            Swą obecnością uroczystość zaszczyciły władze samorządowe miasta i powiatu oraz dyrektorzy placówek oświatowych w osobach:  Wicestarosty Bolesławieckiego Pana Tomasza Gabrysiaka, Pana Łukasza Jaźwca  Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec,  Pani Zdzisławy Woźniak  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu,  Pani Bogusławy Filip Vice Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu,  Pani Marii Subik  Dyrektora Gimnazjum Samorządowego nr 2, Pana Edwarda Spraskiego kierownika MOS Bolesławiec.

            Zgodnie z regulaminem, po rozegraniu gier obserwowanych zawodnicy zostali podzieleni na grupy sprawnościowe w których następnie rozegrano mecze.

            Prócz medali i plakietek wszyscy uczestnicy otrzymali paczki ze słodyczami.

            Zawody oprócz rywalizacji sportowej były także okazją do spotkania przyjaciół z innych klubów oraz sprawdzenia swoich umiejętności nabytych w czasie całorocznego treningu.

            Organizatorzy dziękują trenerom za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.

 

                                                                       Waldemar Krzemiński

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.