Wybierz oddział

VIII Dolnośląski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych

15.03.2017
VIII Dolnośląski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych

            W dniu 9 marca 2017 roku na Kompleksie Narciarskim  Kopa w Karpaczu, który obsługują Miejskie Koleje Linowe, odbył się VIII Dolnośląski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych. Organizatorem zawodów był Klub Olimpiad Specjalnych „Liczyrzepa”, działający przy Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie. Placówkę reprezentował  P. dyr. Leonard Jaskółowski i przewodnicząca Klubu P. Katarzyna Matys.

            Zawody odbyły na Kopie już po raz drugi  dzięki nawiązanej współpracy i wciąż niegasnącej uprzejmości i życzliwości P. Zbigniewa Paproty i Waldemara Draheima.W zawodach wzięło udział 7 klubów z Dolnego Śląska: z Wojcieszowa, Lwówka Śląskiego, Szarocina, Opolnicy, dwa z Wrocławia i gospodarze z Miłkowa.

            Zgodnie z przepisami utworzono grupy startowe biorąc pod uwagę poziom umiejętności. Odbyły się dwie konkurencje wg ogólnych Przepisów Olimpiad Specjalnych : Slalom Gigant i Zjazd.Nikt z zawodników nie wyjechał bez medalu.

            Wspaniałe humory uczestników zawodów i towarzyszących im osób; trenerów, rodziców i opiekunów, były dla nas nagrodą za włożoną pracę w organizację VIII Dolnośląskiego Mityngu Narciarskiego Olimpiad Specjalnych. 
Nieocenioną pomoc okazali uczniowie z Gminnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Sosnówce i ich opiekun p. Grzegorz Czajkowski, którzy przygotowali trasę do zawodów i pomagali jako wolontariusze podczas całego przebiegu Mityngu Narciarskiego.
 

Katarzyna Matys

Serdecznie dziękujemy :
 
Miejskim Liniom Kolejowym na Kopie w Karpaczu za udostępnienie nieodpłatne wyciągu i możliwość przeprowadzenia zarówno treningów jak i zorganizowanie VIII Dolnośląskiego Mityngu Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych.
 
Uczniom Gminnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Sosnówce, oraz ich opiekunowi p. Grzegorzowi Czajkowskiemu i wszystkim wolontariuszom za nieocenioną pomoc podczas przygotowania trasy do zawodów i okazaną pomoc podczas całego przebiegu VIII Dolnośląskiego Mityngu Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych.
 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.