Wybierz oddział

Troszkę historii

25.01.2016

Dobrą okazją do wspomnień jest fakt, iż właśnie zakończył się rok 2015 w którym obchodzone było 30-lecie Olimpiad Specjalnych. Chciałbym wspomnieć osoby i daty, myślę istotne, a nie przez wszystkich znane.
Patrząc na początki, to rzeczywiście trzydzieści lat, ale działalność sformalizowano dopiero w roku 1990. Wcześniej była to Ogólnopolska Rada Olimpiad Specjalnych działająca w strukturach TPD.

Dwudziestego drugiego września 1990 roku odbyło się Zebranie Założycielsko – Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo – Olimpiady Specjalne Polska. W zebraniu wzięło udział 26 osób z całego kraju, już wtedy aktywnie działających. Przyjęto główne kierunki działań i wybrano Zarząd Główny w którego skład wchodzili :

 1. Teresita Aguilar
 2. Alina Apryas
 3. Wanda Bargielewicz
 4. Irena Biernacka
 5. Mariusz Damentko
 6. Leszek Gomółka
 7. Zenon Jaszczur
 8. Wacława Jelska
 9. Krzysztof Krukowski
 10. Teresa Lach
 11. Tadeusz Maszczak
 12. Andrzej Michalik
 13. Daniela Mroczek
 14. Henryk Ostrykiewicz
 15. Grażyna Paczocha
 16. Grzegorz Pietrzyk
 17. Waldemar Skowroński
 18. Jerzy Tyczyński
 19. Barbara Wolska
 20. Jacek Żemantowski

 

Na Prezesa powołano Pana Jerzego Tyczyńskiego który pełnił również funkcję Dyrektora Generalnego.

W skład Prezydium Zarządu Głównego weszli :

 1. Teresa Aguilar – wiceprezes
 2. Wacława Jelska – wiceprezes 
 3. Tadeusz Maszczak – wiceprezes 
 4. Jacek Żemantowski – wiceprezes 
 5. Mariusz Damentko – dyrektor ds. sportu
 6. Krzysztof Krukowski – sekretarz 
 7. Wanda Bargielewicz – skarbnik 
 8. Leszek Gomółka – członek 
 9. Daniela Mroczek – członek 
 10. Grzegorz Pietrzyk - członek

a w skład Głównej Komisji Rewizyjnej :

 1. Elżbieta Barańska
 2. Seweryn Chruścicki
 3. Małgorzata Czasza
 4. Henryk Kudła
 5. Marek Ochman
 6. Wanda Poznecka

Celowo wyliczam wszystkie osoby. Czy je znamy? Czy pamiętamy o nich? Niektórzy działają do dzisiaj, zajmują wysokie pozycje w Stowarzyszeniu. Myślę jednak że powinniśmy chociaż czasami wspomnieć tych, dzięki którym istniejemy, jako obecnie prężnie działająca organizacja.

11 grudnia 1990 roku podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Zarządem Głównym OS. Konsekwencją tych działań było skierowanie do Kuratoriów Oświaty w województwach (a przypomnę że było ich wówczas 49) informacji o powstaniu stowarzyszenia i propozycją utworzenia oddziałów wojewódzkich. Takie pismo trafiło również do Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze datowane na dzień 12 lutego 1991 roku.

We wrześniu 1991 roku na radzie pedagogicznej, ówczesny dyrektor SOSzW Bolesław Szul zwrócił się do mnie z propozycją podjęcia działań w celu utworzenia oddziału. Po analizie dokumentów i uzyskanych informacjach postanowiłem przyjąć propozycję i przystąpić do działania. Nie ukrywam że początki były trudne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o finanse. Wiele wydatków musiałem pokrywać z własnych środków. Przełomowym momentem był udział w Ogólnopolskiej Naradzie na którą zostałem zaproszony przez Zarząd Główny, a która odbyła się 30 listopada 1991 roku na AWF w Warszawie. Tam pozyskałem wiedzę i potrzebne informacje do dalszych działań.

W dniu 8 stycznia 1992 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo Olimpiady Specjalne – Polska. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele placówek kształcenia specjalnego województwa jeleniogórskiego. Postanowiono że siedzibą oddziału będzie Jelenia Góra.

Na zebraniu wybrano zarząd w składzie :

 1. Krzysztof Gąsłowski – prezes 
 2. Antoni Bartusiak – wiceprezes 
 3. Andrzej Janz – wiceprezes 
 4. Mirosław Andrzejewski – sekretarz 
 5. Tomasz Witkowski – skarbnik 
 6. Piotr Wysocki – członek 
 7. Wojciech Respondek – członek 

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie :

 1. Bolesław Szul – przewodniczący 
 2. Krzysztof Karwański – wiceprzewodniczący 
 3. Grażyna Głowacka – sekretarz 

Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Grażyna Walczak.

Dla mnie osobistym sukcesem jest fakt, iż z większością tych osób utrzymujemy stały kontakt bądź są to osoby nadal aktywnie działające w stowarzyszeniu. My nie zapominamy!
Patrząc na kalendarz możemy stwierdzić że rok 2016 będzie dla nas rokiem jubileuszowym. Będzie to 25 lat naszej działalności. Czy nasza kondycja pozwoli nam na zorganizowanie uroczystych obchodów?

Co było dalej?

Rok 1999 to zmiany administracyjne w kraju. Za tym oczywiście musiały pójść zmiany w stowarzyszeniu. Z 49 wojewódzkich oddziałów należało utworzyć 16. Ostatecznie powstało 18.
W Zebraniu Założycielskim Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie które odbyło się 30 maja 1999 roku, wzięli udział przedstawiciele byłych Oddziałów Wojewódzkich; wrocławskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego. W tym miejscu pozwolę sobie wymienić wszystkie uczestniczące osoby (przepraszam że nie wymieniam funkcji pełnionych w byłych oddziałach): Mirosław Andrzejewski, Krzysztof Gąsłowski, Antoni Bartusiak, Ryszard Kawiński, Grażyna Walczak, Grażyna Panasiuk, Aleksander Korczak, Bolesław Szul, Krzysztof Karwański, Grzegorz Czajkowski, Janina Włodarczyk, Adam Panasiuk, Wioletta Storto, Sławomir Ulatowski, Agnieszka Dyrcz, Dorota Waśko, Izabella Zajączkowska, Bożena Gubicz, Sławomir Starczyk, Ewa Misiewicz, Zofia Murawska, Andrzej Janz, Marek Bratek, Iwona Jancik, Roman Kraus, Elżbieta Streit, Teresa Potocka, Szymon Smacki, Piotr Bucharski, Wojciech Respondek, Jerzy Gołąb, Janina Kwolek – Sobolewska, Anna Knop, Helena Jaworska, Ilona Trzciańska, Mirosław Fiłon, Mieczysława Gruba, Waldemar Wysocki, Iwona Zięba, Leokadia Kaźmierczak, Krystyna Popiołek, Irena Brusiło, Danuta Sadowczyk, Ireneusz Kaliciński, Lila Zajączkowska, Elżbieta Baum, Magdalena Jagieniak – Żelezna, Agnieszka Ostaszewska, Agnieszka Wolska, Halina Muzaj, Aleksandra Błoch, Ilona Bugaj, Agnieszka Jerzyk, Bronisław Judziński, Lidia Bakalarz, Grzegorz Magda, Beata Radwańska – Zieleń, Renata Łożyńska, Michał Krompaszczyk, Dorota Kobylarz, Ewa Bracichowicz.
Zdecydowano, że siedzibą Oddziału będzie Jelenia Góra.
Na zebraniu założycielskim wybrano Komitet Regionalny OSP-D w składzie :

Maria Żmuda – prezes 
Grażyna Walczak – wiceprezes ds. Organizacji
Jerzy Gołąb – wiceprezes ds. Sportu
Ilona Trzciańska – wiceprezes ds. Finansów
Grzegorz Magda – członek
Grażyna Panasiuk – członek
Aleksander Korczak – członek
Agnieszka Jerzyk – członek
Grzegorz Czajkowski – członek 

oraz Komisję Rewizyjną w składzie :

Mirosław Andrzejewski – przewodniczący 
Iwona Jancik – wiceprzewodnicząca
Beata Radwańska – Zieleń – sekretarz 

Na Dyrektora Regionalnego Oddziału powołany został Krzysztof Gąsłowski.

Dzisiaj nasz oddział jest jednym z najliczniejszych i najlepiej działających w Polsce. Mamy 36 klubów. Zrzeszamy 1342 zawodników, 437 trenerów, opiekunów i rodziców co razem daje 1779 członków. Po prostu jesteśmy najlepsi.

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Gąsłowski

 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.