Wybierz oddział

Klucz Sukcesu dla OSP-Dolnośląskie

23.06.2015

W dniu 18.06.2015 r. W Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Zgorzelec – Görlitz Meetingpoint Music Messiaen odbyła się XIX edycja wręczenia Dolnośląskich Kluczy Sukcesu.

Podczas uroczystości z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej wyróżnienie  DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  odebrali Dyrektor Regionalny Krzysztof Gąsłowski i Wiceprezes ds. Organizacji Izabella Skupin.

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU to najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych jest cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.

Wyróżnienie przyznawane jest corocznie od 1997 r. W latach 1997-2012 odbyło się już 16 edycji konkursu, każda zakończona uroczystym finałem w jednym ze znanych dolnośląskich miast. Nagrodami dla laureatów konkursu są statuetki Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (projekt: artysta plastyk Jerzy Jerych), kute przez artystę kowala Pana Ryszarda Mazura honorowego klucznika miasta Wrocławia.

Jest to jedno z pierwszych przedsięwzięć Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Zostało ustanowione przez członków Stowarzyszenia w 1996 r. i od tego czasu przyznawane jest corocznie. „Dolnośląskie Klucze Sukcesu" przyznawane są przez Kapitułę Wyróżnienia wybieraną na 2 lata przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród osób cieszących się uznaniem i autorytetem na Dolnym Śląsku.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Senator RP Jan Michalski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicemarszałek Ewa Mańkowska, Wicewojewoda Dolnośląski Joanna Bronowicka, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Kazimierz Janik.

Dolnośląskie Klucze Sukcesu w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  1. Największa osobowość w promocji regionu - Piotr Paleczny
  2. Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi - Wrocławski Park Technologiczny S.A.
  3. Najbardziej gospodarna gmina wiejska - Gmina Czarny Bór
  4. Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska - Miasto i Gmina Żmigród
  5. Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa - Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
  6. Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna - Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju
  7. Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
  8. Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez rekreacyjnych - Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie
  9. Wyróżnienie specjalne – Miasto Wrocław Lider Samorządności 1990-2015, Powiat Görlitz za współpracę transgraniczną Dolny Śląsk - Saksonia

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.