Wybierz oddział

Projekty

 

Projekty realizowane w 2020 roku

współfinansowane przez Ministerstwo Sportu

(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

 

1. „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”
Umowa nr 2020/0052/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 9 czerwca 2020 roku.
Termin realizacji:                                                   02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Miejsce realizacji:                                                  województwo dolnośląskie
Liczba uczestników, osób niepełnosprawnych:     318
Liczba osób obsługujących zadanie:                     35
Wolontariusze obsługujący zadanie:                     6
Całkowity koszt realizacji zadania:                        154.632,60 zł.
Kwota dofinansowania:                                         123.700,00 zł.

 

2. „Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych”
Umowa nr 2020/0064/0082/Sub.C/DS-SN/3/MSa z dnia 24 czerwca 2020 roku.
Termin:                                                                   20.07.2020 r. – 02.08.2020 r.
Miejsce:                                                                  Wojnowo
Liczba uczestników, osób niepełnosprawnych:     35
Liczba osób obsługujących zadanie:                     8
Całkowity koszt realizacji zadania:                        78.440,00 zł.
Kwota dofinansowania:                                         62.740,00 zł.

 

 

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.