Wybierz oddział

Projekty

Projekty realizowane w 2022 roku

współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

1.
„Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie. Organizacja zawodów i obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Udział w zawodach ogólnopolskich organizowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”.
Umowa nr DR-S/13/2021 z dnia 7 marca 2022 roku.

Termin realizacji :                        28.02.2022 r. – 31.12.2022 r.
Miejsce realizacji :                        województwo dolnośląskie / cała Polska
Liczba uczestników projektu :                1356
Całkowity koszt realizacji zadania :            118.281,00 zł.
Kwota dofinansowania :                    35.000,00 zł.

  

https://www.dfr.org.pl/wp-content/uploads/2016/09/UMWD.png

 

 

Projekty realizowane w 2022 roku
współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.

1.
Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą :
XXI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych 
Umowa nr SP-33/IV/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
Termin realizacji :                        08.06.2022 r.
Miejsce realizacji :                        Kamienna Góra
Liczba uczestników projektu :                340
Całkowity koszt realizacji zadania :            20.000,00 zł.
Kwota dofinansowania :                    5.000,00 zł.

Projekty realizowane w 2022 roku
współfinansowane przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

1.
Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą :
XXI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych 
Umowa nr 48/III/2022/PPS z dnia 29 marca 2022 roku.
Termin realizacji :                        08.06.2022 r.
Miejsce realizacji :                        Kamienna Góra
Liczba uczestników projektu :                340
Całkowity koszt realizacji zadania :            20.000,00 zł.
Kwota dofinansowania :                    6.500,00 zł.

Projekty realizowane w 2022 roku
współfinansowane przez Gminę Lubawka.

1.
Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą :
XXI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych
Umowa nr 096/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
Termin realizacji :                        08.06.2022 r.
Miejsce realizacji :                        Kamienna Góra
Liczba uczestników projektu :                340
Całkowity koszt realizacji zadania :            20.000,00 zł.
Kwota dofinansowania :                    1.500,00 zł.

Projekty realizowane w 2022 roku
współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

1.
Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą :
XIX Międzypowiatowy Mityng w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych
Umowa nr OR.032.46.2022.OK z dnia 11 marca 2022 roku.
Termin realizacji :                        16-17.03.2022 r.
Miejsce realizacji :                        Szklarska Poręba / Jakuszyce
Liczba uczestników projektu :                28
Całkowity koszt realizacji zadania :            4.293,00 zł.
Kwota dofinansowania :                    1.850,00 zł.

Projekty realizowane w 2022 roku
współfinansowane przez Gminę Dobroszyc.

1.
Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą :
Zimowy Obóz Sportowo-Rehabilitacyjny z XIX Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych
Umowa nr RF-I.032.39.2022 z dnia 7 marca 2022 roku.
Termin realizacji :                        10 - 17.03.2022 r.
Miejsce realizacji :                        Szklarska Poręba / Jakuszyce
Liczba uczestników projektu :                33
Całkowity koszt realizacji zadania :            37.843,00 zł.
Kwota dofinansowania :                    1.750,00 zł.

Projekty realizowane w 2022 roku
współfinansowane przez Powiat Legnicki.

1.
Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą :
Prowadzenie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną- zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Anna” Legnickie Pole, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
Umowa nr OS/18/2022 z dnia 16 maja 2022 roku.
Termin realizacji :                        01.04. - 15.12.2022 r.
Miejsce realizacji :                        Legnickie Pole
Liczba uczestników projektu :                35
Całkowity koszt realizacji zadania :            10.500,00 zł.
Kwota dofinansowania :                    2.800,00 zł.

Projekty realizowane w 2022 roku
współfinansowane przez Gminę Kamienna Góra.

1.
Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą :
Prowadzenie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną- zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Podaj rękę” Kamienna Góra z Bowlingu.
Umowa nr OS/KS/13/2022 z dnia 8 marca 2022 roku.
Termin realizacji :                        2022 r.
Miejsce realizacji :                        Kamienna Góra
Liczba uczestników projektu :                11
Całkowity koszt realizacji zadania :            5.670,00 zł.
Kwota dofinansowania :                    2.000,00 zł.

Projekty realizowane w 2022/2023 roku
współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.
„Daj mi szansę”
Umowa nr ZZB/000790/BF/D z dnia 17 czerwca 2022 roku.
Kierunek pomocy : zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Termin realizacji :                        01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.
Miejsce realizacji :                        województwo dolnośląskie
Liczba uczestników projektu :                42
Liczba osób obsługujących zadanie :            9
Całkowity koszt realizacji zadania :            83.200,00 zł.
Kwota dofinansowania :                    64.800,00 zł.

Logo Funduszu w formacie jpg

 

 

Projekty realizowane w 2022 roku
współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

 

1.

„Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych”
Umowa nr 2022/0091/0082/Sub.C/DS-SN/3/MSa z dnia 25 maja 2022 roku.
Termin :                         18 – 31.07.2022 r.
Miejsce :                        Wojnowo
Liczba uczestników, osób niepełnosprawnych : 32
Liczba osób obsługujących zadanie : 8
Całkowity koszt realizacji zadania : 78.215,00 zł.
Kwota dofinansowania : 61.500,00 zł.

 

 

2.

„Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”
Umowa nr 2022/0119/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 1 sierpnia 2022 roku.
Termin :                         02.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
Miejsce :                        województwo dolnośląskie
Liczba uczestników, osób niepełnosprawnych : 269
Liczba osób obsługujących zadanie : 30
Całkowity koszt realizacji zadania : 123 629,89 zł.
Kwota dofinansowania : 107 530,00 zł.

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.