Wybierz oddział

Lider Olimpiad Specjalnych

Program „Lider Olimpiad Specjalnych” obejmuje szereg nowatorskich inicjatyw, które dają szansę byłym lub aktualnym sportowcom decydowania o sobie, wypowiadania się publicznie we własnym i kolegów imieniu, podejmowania się zadań dostępnych osobom w normie intelektualnej. Program to zestaw programów dających zawodnikom możliwość rozwoju umiejętności, pewności siebie, poczucia własnej wartości, a także pełnienia różnych ról społecznych i aktywnej działalności organizacyjnej.

Głównym celem programu jest stałe podnoszenie sprawności życiowej naszych zawodników poprzez możliwość samodzielnego wyboru roli, którą mogą realizować w Olimpiadach Specjalnych, np.:

  1. asystent trenera,
  2. asystent sędziego,
  3. wolontariusz,
  4. mówca,
  5. członek władz,
  6. zawodnik w sportach zunifikowanych
  7. członek Rady Sportowców czy uczestnik seminarium dla liderów
  8. ……
  9. wiele innych.

Pamiętaj! Aby pełnić powyższe funkcje, porozmawiaj z Twoim trenerem lub opiekunem i zgłoś się na szkolenie.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.