Wybierz oddział

„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Regionalnym Dolnośląskie"”

25.06.2024

W ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – FRKF - Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych, w 2024 Oddział Regionalny Dolnośląskie realizuje zadanie „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”. Zajęcia prowadzi 26 trenerów, instruktorów w 11 dyscyplinach dla 272 zawodników z 15 Klubach z terenu Dolnego Śląska.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.