Wybierz oddział

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2023

19.06.2023

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2023

                                 

Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych   –  Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2023/0110/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 02 czerwca 2023. 
Wartość dofinansowania 2 000 000 pln

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Dolnośląskie powyższe zadanie realizować będzie w 16 klubach Olimpiad Specjalnych na terenie Dolnego Śląska. Zajęcia prowadzone będą przez 26 trenerów, instruktorów w 11 dyscyplinach sportowych dla 278 zawodników w terminie od 01.01 do 31.12.2023 r. W zadania zaangażowani będą wolontariusze.

Głównych celem prowadzonych zajęć jest zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia oraz pokazywanie alternatywnych formy spędzania czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Poprzez systematyczne treningi będziemy dążyć wśród naszych zawodników do promowania i kształtowania zdrowego stylu życia, rozbudzanie wśród uczestników zainteresowań sportowych w zależności od ich potrzeb, możliwości i preferencji. Zajęcia oraz udział zawodników w rywalizacji sportowej przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.